Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Ponad 21 mln wpłynie - do budżetu gminy Skwierzyna - z planowanych na rok 2024 kwot subwencji oraz udziałów w PIT i CIT – według szacunków Ministerstwa Finansów. Resort opublikował szczegółowe zestawienie planowanych w 2024 r. kwot subwencji oraz udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw. Więcej: https://samorzad.pap.pl/.../mf-553-mld-zl-wyniosa-dochody...
Z zestawienia wynika, że planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna wyniesie w 2024 r. 21 353 502 zł. Z tego: część oświatowa subwencji ogólnej planowana na rok 2024 wyniesie 15 189 168 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 5 771 015 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej 393 319 zł.
Planowane wpływy z tytułu udziału w PIT w 2024 r. wyniosą: 11 650 556 zł.
Planowane wpływy z tytułu udziału w CIT w 2024 r. wyniosą: 902 476 zł
Środki stanowiące dochody samorządu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.
 

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment