Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Wybór ławnika

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023.  Ławników wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

W dniu 21 września br. skwierzyńscy radni wybrali (jednogłośnie, w głosowaniu tajnym) ławnika sądowego na lata 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Został nim mieszkaniec Skwierzyny - Przemysław Uss. Magister dwóch kierunków: politologii oraz europeistyki. Ukończył także kilka kierunków studiów podyplomowych, w tym MBA (Master of Business Administration). Na co dzień, m.in.: pracownik samorządowy, prezes Stowarzyszenia New Dance (Przytoczna), menager zespołu tanecznego New Dance Family (Skwierzyna, Przytoczna).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym prezes sądu międzyrzeckiego do 31 grudnia br. wręczy ławnikowi zawiadomienie o wyborze, odbierze od niego ślubowanie, wpisze  na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wyda legitymację.

Nowi ławnicy  obejmą swoje funkcje 1 stycznia 2024 r. i pełnić je będą do 31 grudnia 2027 r.

Ławnicy (czyli tak zwany czynnik społeczny) na równi z sędziami zawodowymi decydują o wyrokach w niektórych sprawach karnych i rodzinnych.

Status ławnika ustala Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, które mówi o udziale obywateli w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji właśnie przez uczestnictwo ławników. Podczas wykonywania czynności w sądzie, ławnik zachowuje pełnię praw pracowniczych oraz zostaje zwolniony z obowiązku pracy.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment