Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Podatki od nieruchomości w górę!

Podczas czwartkowej (21 września br.) sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie została podjęta m.in. uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku.

W trakcie głosowania „przepadł” wniosek grupy radnych - 1.Gwóźdź Andrzej, 2.Hamulski Leszek, 3.Hochenzy Edward, 4.Kadłubiski Zygmunt, 5.Kownacki Tomasz - za obniżeniem maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku.

Większością głosów przyjęto maksymalne stawki podatku w wysokości 15%, przedłożone radzie przez Burmistrza Skwierzyny. Za maksymalnymi stawkami  podatku od nieruchomości zagłosowali:  1.Brzoski Łukasz, 2.Dudkiewicz Arkadiusz, 3.Durajczyk Adam, 4.Gaj Helena, 5.Kowalski Dariusz, 6. Stefańska Dorota, 7.Tarnowski Maciej, 8.Tul Jacek, 9. Zawłocka Zofia, 10.Zielonka Ewa.

Należy wspomnieć, że w ub. roku wskaźnik cen wynosił 11,8%, a stawki opłat lokalnych podniosły się o 12%, tak więc  przyjęte stawki maksymalne podatku od nieruchomości będą w 2024 roku wyższe o 15% od obowiązujących w 2023 roku i są to największe podwyżki od 25 lat.

Link do transmisji z 67. sesji:
Czas: 1:03:25 - Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna.

Poniżej prezentujemy  stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2024. Wysokość opłat za:

  • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków będzie wynosiła 1,34 zł za 1 m² – wzrost o 0,18 zł,
  • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych będzie wynosiła 6,66 zł za 1 ha – wzrost o 0,87 zł,
  • pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie wynosiła 0,71 zł za 1 m² – wzrost o 0,10 zł,
  • budynki lub ich części mieszkalne będzie wynosiła 1,15 zł za 1 m² – wzrost o 0,15 zł,
  • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych albo ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej będzie wynosiła 33,10 zł za 1 m² – wzrost o 4,32 zł,
  • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym będzie wynosiła 15,50 zł za 1 m² – wzrost o 2,03 zł,
  • budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń będzie wynosiła 6,76 zł za 1 m² – wzrost o 0,89 zł,
  • pozostałe budynki lub ich części (np. garaże) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego będzie wynosiła 11,17 zł za 1 m² – wzrost o 1,46 zł.

 Podatek od budowli jest objęty stawką procentową, która wynosi 2% wartości budowy.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że aby gmina mogła realizować wydatki bieżące i inwestycje musi uzyskiwać dochody. Podatki są ważnym źródłem finansowania budżetu gminy. Wśród nich wyróżnia się podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment