Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Sezon wyborczy otwarty. Czas na refleksję i pytania, o to co wydarza się w miejskiej  przestrzeni publicznej? Czy miasto ma kontrolę w kwestii estetyki i dlaczego podjęto decyzję o udzieleniu zgody na umieszczenie wielkoformatowej reklamy wyborczej w przestrzeni miejskiej?

 Zadający te pytania zastrzega się, że osobiście nie ma nic przeciwko samemu kandydatowi z billboardu, ale dopuszczenie do tak znacznej  ingerencji w przestrzeń publiczną kampanii wyborczej – jak twierdzi -  powoduje degradację miejskiego ładu przestrzennego, a umieszczenie tej reklamy na zabytkowej budowli (wieży ciśnień), zakłóca walory estetyczne tej budowli.

Ponadto, zadaje kolejne pytania:

- czy uzyskano stosowne pozwolenie od właściwego konserwatora zabytków, bo w takim przypadku pozwolenie właściciela (lub zarządcy) nie wystarczy. Zgodnie z prawem, umieszczenie na zabytku tzw. reklam (urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, napisów, banerów) może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie i pod nadzorem służb konserwatorskich, które na takie prace muszą wydać odpowiednie pozwolenie;

 - ponadto, uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków na umieszczenie na zabytku nośnika reklamy nie zwalnia  z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Brak takiego pozwolenia  to samowola budowlana!

Tyle prawo. A czy mieszkańcom podoba się – pyta na koniec -  takie udekorowanie zabytkowej budowli?

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment