Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

   Niedawno zaprosiliśmy do dyskusji w sprawie pisowni  ulicy 2 Lutego.  W naszej korespondencji  znaleźliśmy  tekst, który znacznie wykracza poza zaproponowany temat i nawiązuje do sprawy zmiany nazwy tej ulicy. Co prawda, przytoczona poniżej ustawa już "nie działa", ale ze względu na interesujący temat zapraszamy do zapoznania sie z tekstem.

Spróbuję znowu namieszać w spokojnym prowincjonalnym życiu mieszkańców spokojnego miasteczka na skraju zachodniej cywilizacji
UWAGA DŁUGI TEKST, NIE DLA TYCH, KTÓRZY CZYTAJĄ TYLKO NAGŁÓWKI

   W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodnie z zapisami ustawy, na organach samorządu terytorialnego spoczął obowiązek dokonania zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Władze samorządowe na wprowadzenie zmian miały czas do 02 września 2017 r. W sytuacji, gdy nie wykonały nałożonego przez ustawę obowiązku, zmiany nastąpiły na podstawie zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę w terminie do dnia 02 grudnia 2017 r.
   Najbardziej odczuwalnym skutkiem niniejszej ustawy stała się zmiana nazw ulic. Od dnia wejścia w życie uchwały bądź zarządzenia zastępczego wojewody obowiązujące stały się bowiem nowe nazwy. W związku z tym zmianie uległy adresy zamieszkania wielu osób fizycznych, a także adresy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
   Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy, zmiany dokonane na jej podstawie nie mają wpływu na ważność dokumentów, w których widnieje dotychczasowa nazwa ulicy. Należy wskazać zatem, iż np. dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne mogą być wykorzystywane do momentu utraty ich ważności. Jednak należy pamiętać, aby zgłosić aktualizację adresu do instytucji, które posiadają w swoich bazach danych adres zamieszkania m. in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętać trzeba także o poinformowaniu banku oraz usługodawców z którymi zawarto umowy np. dostawcę gazu, energii, internetu, a także przychodnie lekarskie itp.
Teraz o Skwierzynie.
Ulica 2 lutego, 2-go lutego lub inne przykłady.
Ta ulica powinna nosić nazwę "30 stycznia", bo właśnie wtedy, a nie 2 lutego 1945 do miasta weszli Rosjanie "wyzwoliciele" i podpalacze, którzy zniszczyli 3/4 miasta.
Skoro ulice Marchlewskiego i Waszkiewicza w związku z powyższą ustawą zmieniły nazwy, bo były niewłaściwe, może czas pomyśleć o kolejnych zmianach?
A może wrócić do starej nazwy ul. Pocztowa?
Żadna z propozycji zmian nie wiąże się z dodatkowymi kosztami wymiany dokumentów.

Maciej Łoziński

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment