Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Przedstawiciele mikro, małych i średnich firm od dzisiaj (środa 29 kwietnia od godz. 18.00) mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedsiębiorcy będą mogli to zrobić na stronach internetowych 17 banków. Maksymalne kwoty subwencji dla mikroprzedsiębiorców wynoszą 324 tysiące złotych, a dla małych i średnich firm jest to 3 i pół miliona złotych.

Kto może z niej skorzystać?

 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjenci rzeczywiści korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.                                                                                                                                                                                                                                   Banki w których bedzie można składać wnioski:
  • Alior Bank,
  • Grupa BPS,
  • Millenium Bank,
  • Bank Pekao,
  • Bank Pocztowy,
  • BNP Paribas,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Citi Handlowy,
  • Credit Agricole,
  • Getin Noble Bank,
  • Idea Bank,
  • ING,
  • mBank,
  • Nest Bank,
  • PKO Bank Polski,
  • Santander,
  • SGB Banki Spółdzielcze.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment