Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

 TRWANIE ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2017 r.

W 2017 r. w województwie lubuskim mężczyźni żyli przeciętnie 73,4 lat, natomiast kobiety 81,2 lat. W porównaniu z 1995 r. trwanie życia wydłużyło się o 6,3 roku dla mężczyzn oraz o 5,6 roku dla kobiet (w 2000 r. mężczyźni żyli przeciętnie 69,2 lat, kobiety – 77,4 lat).

Trwanie życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet zamieszkałych w miastach było dłuższe niż mieszkańców wsi. W miastach mężczyźni przeciętnie osiągali wiek 73,9 lat, tj. prawie o 1,5 roku więcej niż mężczyźni na wsi, natomiast mieszkanki miast żyły 81,6 lata, czyli o ponad rok dłużej niż kobiety na wsi.

Nadal utrzymuje się duże regionalne zróżnicowanie przeciętnego trwania życia. W 2017 r. najdłużej żyli mężczyźni mieszkający na terenie województwa podkarpackiego (75,6 lat) i małopolskiego (75,4 lat), natomiast najkrócej w województwie łódzkim (71,9 lat) oraz warmińsko-mazurskim (72,9 lat). Wśród kobiet najdłużej żyły kobiety mieszkające w województwie podkarpackim i podlaskim, dożywając tam wieku co najmniej 82,9 lat, natomiast najkrócej w województwie śląskim i łódzkim - 80,8 i 80,9 lat.

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Trwanie życia w 2017 r.”, która została opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem stat.gov.pl.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment