Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

 

 

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "KRAJOBRAZYPUSZCZY NOTECKIEJ"

 1. I. Założenia ogólne
 1. Organizatorem konkursu są Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” oraz Gminy i Starostwo Powiatowe z zasięgu terytorialnego Nadleśnictw.
 2. Celem konkursu jest:
 3. Kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy na temat  przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu leśnego,
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 5. Prezentacja twórczości społeczeństwa w zakresie fotografii, zamieszczenie najciekawszych zdjęć w kalendarzu wydawanym przez Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”.
 1. II. Zasady konkursu
 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które nie są uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Udział w konkursie należy zgłosić przez przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 3) do dnia 01.05.2018 r. do najbliższego biura Nadleśnictwa:
  Nadleśnictwo Karwin
  ul. Pierwszej Brygady 18
  66-530 Drezdenko
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Krucz
Krucz 28
64-720 Lubasz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Międzychód
Przedlesie 12
64-400 Międzychód
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Oborniki
Dąbrówka Leśna
ul. Gajowa 1
64-600 Oborniki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Potrzebowice
Potrzebowice 1
64-730 Wieleń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Sieraków
Bucharzewo 153
64-410 Sieraków Wlkp.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Skwierzyna
ul. 2-go Lutego 2
66-440 Skwierzyna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Wronki
Nadolnik 1
64-510 Wronki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do najbliższego biura Nadleśnictwa do 15.10.2018 r. (adresy nadleśnictw podano w punkcie 2).
 2. Temat konkursu: „Krajobrazy Puszczy Noteckiej”.
 3. Fotografie powinny przedstawiać krajobrazy Puszczy Noteckiej.
 4. Prace (fotografie) muszą posiadać tytuł.
 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie. Wyklucza się tworzenie wspólnych prac (współautorstwo).
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Jeden uczestnik może oddać w konkursie nie więcej niż 3 zdjęcia.
 5. Wszystkie zdjęcia powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym o formacie 20 x 30 cm.
 6. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG. Rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 300 dpi.
 7. Nie dopuszcza się graficznej ingerencji w zdjęcie.
 8. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu, zatytułowane, oraz będące zgodne z tematyką konkursu.
 9. Każda płyta CD ze zdjęciami musi być opatrzona godłem - znakiem wymyślonym przez Autora. Uczestnik przesyła do najbliższego biura Nadleśnictwa (spis adresów podano w punkcie 2) płytę CD, odbitki w formacie 20 x 30 cm opatrzone tytułem zdjęcia i godłem takim jak na płycie CD, oraz kopertę zawierającą :
 10. Załącznik nr 1 – Dane Autora,
 11. Załącznik nr 2 – „Oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, które nie ukończyło 18 roku życia”.

Koperta również musi być oznakowana godłem Autora i opisana „II kategoria”.

Nieprawidłowo oznakowane lub nieoznakowane płyty, zdjęcia i koperty albo koperty niezawierające pełnych danych wskazanych w postaci ww. załączników nie będą oceniane.

 1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi Autorom.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania i nieodpłatnej publikacji najciekawszych prac z nazwiskami Autorów.
 1.  Ocena prac
 1. Każde Nadleśnictwo biorące udział w konkursie przeprowadzi do dnia 20.10.2018 r. wstępną wewnętrzną ocenę nadesłanych prac w II kategorii i prześle do dnia 26.10.2018 r. ,do biura Nadleśnictwa Międzychód  10 najlepszych prac.
 2. Do ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołane specjalne jury
  składające się z  
  • przedstawicieli nadleśnictw,
  • przedstawiciela Gminy Miedzychód i Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
 3. Decyzje i ustalenia jury są ostateczne.
 4. Komisja oceniająca zbierze się w dniu 05.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Miedzychód, gdzie oceni i wybierze najlepsze prace.
 5. Ocenie podlegać będą:
 • Zgodność z tematem,
 • Wykonanie pracy w zadanej technice i formacie,
 • Ogólne wrażenie artystyczne,
 • Pomysłowość,
 • Estetyka pracy.
 1. 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2018 r.
 1. IV. Nagrody
 1. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają:
 2. za zajęcie I miejsca nagrodę pieniężną - 600 zł
 3. za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną - 400 zł
 4. za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną - 200 zł
  Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
 5. Lista nagrodzonych Autorów, wraz ze zdjęciami zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów konkursu oraz w lokalnej prasie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 (II kategoria dla ogółu społeczeństwa): Dane Autora .

 

IMIĘ:……………………………………………………………………………………………….

 

NAZWISKO………………………………………………………………………………………

 

ADRES……………………………………………………………………………………………


ADRES E-MAIL………………………………………………………………………………….

 

KONTAKTOWY NUMER TELEFONU……………………………………………………….

 

 

UWAGA!!!

Pola wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI!!!

  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 (II kategoria dla ogółu społeczeństwa): „Oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, które nie ukończyło 18 roku życia”

 

OŚWIADCZENIE                .................................................................
                   (miejscowość, data)


Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy niniejszym wyrażam zgodę na udział

.……………………...................................................................................................................
 (imię i nazwisko uczestnika konkursu)


w konkursie fotograficznym „Krajobrazy Puszczy Noteckiej ” oraz wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w bazie danych Organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Wyrażam zgodę na publikację danych oraz zdjęć zgłoszonego uczestnika (imię i nazwisko) na stronach internetowych Gmin, Starostwa, Nadleśnictw oraz w lokalnej prasie.
Wyrażam zgodę na publikację danych oraz zdjęć zgłoszonego uczestnika przez Gminy, Starostwo i Nadleśnictwa.


....................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

.

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 3 ( II kategoria dla ogółu społeczeństwa):

 

Karta zgłoszeniowa

 

IMIĘ:……………………………………………………………………………………………….

 

NAZWISKO………………………………………………………………………………………

 

ADRES……………………………………………………………………………………………

 

KONTAKTOWY NUMER TELEFONU……………………………………………………….

 

 

 

UWAGA!!!
 Pola wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI!!!

 

Termin przesłania: 01.05.2018 r.

 

 

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment