Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM

Planowane przyjęcia do służby w Policji na terenie całego kraju. Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.POLICJA.PL

Wymagane dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby - oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
 • inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji

Siedem osób zatrzymanych i 15 zarzutów

Siedem osób zatrzymanych, w tym jedna 28-letnia kobieta i areszt dla jednego z nich, zabezpieczone środki odurzające oraz kilkanaście zarzutów- to efekt kilkutygodniowej pracy policjantów z Międzyrzecza przy sprawie związanej z posiadaniem i udzielaniem środków odurzających. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmowali się sprawą związaną z handlem narkotykami od kilku tygodni. Początkowo prowadzili działania operacyjne, gromadzili informacje i ustalali fakty. Później doszło do pierwszych zatrzymań i przesłuchań. Kolejne dni pracy procesowej nad sprawą, przynosiły efekty. Policjanci zatrzymali kolejne osoby a podczas przeszukań ich posesji i samochodów policjanci zabezpieczyli środki odurzające w postaci marihuany i metaamfetaminy.

W efekcie swoich działań policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zatrzymali siedem osób związanych z przestępczością narkotykową. Grupa działała głównie na terenie powiatu sulęcińskiego oraz międzyrzeckiego.

Policjanci podczas przeszukań zatrzymanych osób zabezpieczyli środki odurzające, amunicję i broń gazową oraz wagę, która służyła do dzielenia narkotyków na porcje. Policjanci przedstawili łącznie 15 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Części z zatrzymanych osób za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, Sąd aresztował na okres trzech miesięcy jedną z siedmiu zatrzymanych osób.

Dzięki pracy policjantów na rynek nie trafiło ok 1750 porcji narkotyków. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment