Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM

Planowane przyjęcia do służby w Policji na terenie całego kraju. Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.POLICJA.PL

Wymagane dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby - oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
 • inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji

Siedem osób zatrzymanych i 15 zarzutów

Siedem osób zatrzymanych, w tym jedna 28-letnia kobieta i areszt dla jednego z nich, zabezpieczone środki odurzające oraz kilkanaście zarzutów- to efekt kilkutygodniowej pracy policjantów z Międzyrzecza przy sprawie związanej z posiadaniem i udzielaniem środków odurzających. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmowali się sprawą związaną z handlem narkotykami od kilku tygodni. Początkowo prowadzili działania operacyjne, gromadzili informacje i ustalali fakty. Później doszło do pierwszych zatrzymań i przesłuchań. Kolejne dni pracy procesowej nad sprawą, przynosiły efekty. Policjanci zatrzymali kolejne osoby a podczas przeszukań ich posesji i samochodów policjanci zabezpieczyli środki odurzające w postaci marihuany i metaamfetaminy.

W efekcie swoich działań policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zatrzymali siedem osób związanych z przestępczością narkotykową. Grupa działała głównie na terenie powiatu sulęcińskiego oraz międzyrzeckiego.

Policjanci podczas przeszukań zatrzymanych osób zabezpieczyli środki odurzające, amunicję i broń gazową oraz wagę, która służyła do dzielenia narkotyków na porcje. Policjanci przedstawili łącznie 15 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Części z zatrzymanych osób za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, Sąd aresztował na okres trzech miesięcy jedną z siedmiu zatrzymanych osób.

Dzięki pracy policjantów na rynek nie trafiło ok 1750 porcji narkotyków. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

 

Premiera GARDENA smart system w Polsce – kontroluj swój ogród za pomocą telefonu

Zdalne koszenie trawnika i nawadnianie ogrodu za pomocą aplikacji – teraz to możliwe. GARDENA smart system daje możliwość kontrolowania swojego ogrodu za pomocą telefonu lub przeglądarki internetowej. Dane na temat wilgotności gleby, temperatury w ogrodzie czy aktualnego nasłonecznienia pomogą jeszcze lepiej zarządzać systemem nawadniania, czy automatycznym koszeniem trawnika. Od teraz każdy amator ogrodu będzie miał dostęp do ogrodu z dowolnego miejsca na ziemi, a używanie systemu pozwoli na dodatkowe oszczędności.