Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 02.06.2016r.wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków dla miasta i gminy Skwierzyna.

Okres obowiązywania taryfy 1 lipiec 2016r. do 30 czerwiec 2017r.

 

 

 

TARYFA - rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

 1. Cena za dostarczenie 1 m3 wody

  Grupa I                                                                      4,05 zł. netto (4,37 zł. brutto)
  (obejmuje zaopatrzenie gospodarstw domowych
  i pozostałych odbiorców w wodę do spożycia i
  na cele socjalno bytowe oraz wodę pobraną na
  cele przeciwpożarowe)

  Grupa II                                                                    4,07 zł. netto (4,40 zł. brutto)
  (obejmuje wszystkich odbiorców usług, którzy
  wykorzystują wodę do celów produkcyjnych i
  innych niż na cele socjalno bytowe)
 2. Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków

  Grupa I                                                                      5,27 zł. netto (5,69 zł. brutto)
  (obejmuje ścieki bytowo gospodarcze, oraz
  wody opadowe i roztopowe zakwalifikowane
  jako ścieki komunalne odprowadzane do
  kanalizacji ogólnospławnej)

  Grupa II                                                                    5,27 zł. netto (5,69 zł. brutto)
  (obejmuje ścieki inne niż bytowo gospodarcze,
  oraz wody opadowe i roztopowe zakwalifikowane
  jako ścieki komunalne odprowadzane do
  kanalizacji ogólnospławnej)
 3. Stawka opłaty abonamentowej                                 3,32 zł./za okres obliczeniowy
  (dotyczy Grupy I i II)                                                     zgodnie z umową ( 3,59zł brutto)        

                                                                                                      
Doliczona stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%

              Prezes Zarządu

           mgr inż. Karolina Pieróg                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                  

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment