Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

 Rada Miejska w Skwierzynie podjęła, na ostatniej sesji w dniu 18 lutego br.,  ważną uchwałę dla skwierzyńskich przedsiębiorców. Uchwałą RM zwolniono  przedsiębiorców (restauratorów) prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skwierzyna z opłaty  II i III raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto, przyznano zwrot części pobranej opłaty (za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.) w wysokości odpowiadającej dwóm trzecim opłaty rocznej tym przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skwierzyna, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021  w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Jak radni podkreślali, podczas obrad sesji, że podjęta uchwała jest wyrazem solidarności skwierzyńskiego samorządu z przedsiębiorcami, którzy z tego rodzaju zezwoleń korzystają, a także w trosce o miejsca pracy.

Przyjęto także uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna do poziomu stawki minimalnej, aby utrzymać tych przedsiębiorców, którzy już działają na terenie gminy oraz pozyskać nowych przedsiębiorców spoza gminy.

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment