Korzystamy z cookies. Bez zmiany ustawień zgadzasz się na użycie plików cookie.

Repertuar Helios

Teatr im. J. Osterwy

Kolejne ulice do remontu

W kwietniu br. Burmistrz Skwierzyny złożył 2 wnioski o dofinansowanie  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwszy dotyczył przebudowy ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Plac Kościuszki w Skwierzynie, zaś drugi- remontu ulicy Poprzecznej (również w Skwierzynie).

Zgodnie z otrzymanymi od Wojewody Lubuskiego pismami oba powyższe wnioski zostały pozytywnie ocenione i ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.

Pierwsze zadanie będzie polegało w szczególności na przebudowie jezdni, budowie parkingu dla samochodów osobowych, budowie chodnika dla pieszych, a także zagospodarowaniu terenów zielonych. Strategicznym celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu. Wartość prac została oszacowana na ponad 2,3 mln złotych.

Remont ulicy Poprzecznej zakłada zastosowanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, która obecnie jest utwardzona materiałem kamiennym kruszonym. Wpłynie to znacząco na podniesienie standardu komunikacji drogowej w tej części miasta. Wartość robót oscyluje wokół kwoty 550 tys. złotych.

Zgodnie z ustawą - dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu ww. listy przez Prezesa Rady Ministrów. Udział finansowy Funduszu mieści się w przedziale od 50% do 80% wartości zadania w zależności od dochodów j.s.t.

To już kolejne inwestycje w drogi z udziałem środków zewnętrznych. W środę burmistrz ogłosi przetarg na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich etap II oraz rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie.

Całkowita wartość robót została oszacowana na niespełna 1.150 tys. zł. Skwierzyna wnioskowała o 571 tys. zł dofinansowania. Fundusz Dróg Samorządowych wesprze inwestycję kwotą co najmniej 268.797 zł. W przypadku wystąpienia oszczędności podczas realizacji inwestycji przez pozostałe lubuskie gminy kwota dofinansowania może wzrosnąć.

Źródło: www.skwierzyna.pl

Aby dodać komentarz nie musisz się logować.
Redakcja portalu skwierzyna.eu nie odpowiada za treść komentarzy, publikujesz na własną opowiedzialność!

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment